Den osynliggjorda musiken

De senaste fyrtio åren har jag lyssnat till och spelat orgelmusik komponerad av män. Ibland har tonsättare som Elfrida Andree och Jeanne Demessieux glimtat förbi men jag har mest sett dem som undantag som bekräftat den manliga regeln. Trots kurser i musikhistoria och ett flitigt konsertbesökande har jag inte fått någon större hjälp att upptäcka att detta inte är hela sanningen. Det finns en mycket stor mängd musik skapad av ickemän, personer som i sin livstid ibland varit firade och beundrade, ibland skapat i betydande motvind. I vissa länder har endast män tillåtits spela orgel, i andra har alla oavsett kön kunnat skapa för instrumentet.

De här tonsättarna och deras verk måste få sin rättmätiga plats i historien, för här finns med all sannolikhet konstverk som är lika viktiga som den standardrepertoar vi håller oss med idag. Särskilt viktigt är det att dessa musikskapare fär bli spelade av de som studerar på musikutbildningar - först dä kan en förändring av normer ske.

Repertoarlistan är inte alls komplett och säkert inte heller korrekt. Musiken listas helt utan värderingar av kvalitet och liknande. Verk för orgel och andra instrument finns inte med, däremot verk fö orgel och orkester. Skriver du själv musik som bör stå med? Känner du till verk som fattas på: listan? Hjälp mig att fylla på och ta själv itu med det spännande uppdraget att studera in och spela det som är ospelat. Rättelser, tillskott, frågor och synpunkter mottages tacksamt på vingbrus@vingbrus.se

The invisible part of music history

Organ music composed by women is an important but in many countries neglected part of the repertoire. It is my hope that the project Vox Femina in some way may change this. I have spent a couple of years searching for organ music by female composers ,teach this music to my students and perform it. I believe it is our duty to change the unwritten rules that allows us to evaluate art on the basis of gender.
The list includes more than 2000 pieces of organ music by women and it will be updated. It is surely not complete, maybe not even correct. Do you write organ music that should be on the list? Do You know music that I have not found yet? Please send me an e-mail! If You are an musician or a teacher - please help me make this music wellknown.

/div>