Jag är född i Umeå 1963. Mina första orgellektioner fick jag av Ingvar Forsberg, som då var organist i den gymnastikhallsliknande Ålidhemskyrkan i Umeå. Denne man med sitt konstnärliga hårsvall och sin manchesterkostym gav mig en mycket god grund i mitt orgelspel och uppmuntrade mig mycket. Jag har nog först i efterhand förstått vilken utmärkt pedagog och orgelspelare han är.

1981 började jag kantorslinjen vid Mellansels folkhögskola, där Lars Åberg var orgellärare. Han gav mig nya utmaningar och lärde mig mycket om improvisation. Jag tog examen 1983 och på hösten fick jag min första tjänst i Vilhelmina församling - egentligen ett vikariat - men jag stannade där till 1991 då högskolestudier vid Piteå musikhögskola tog vid. I händerna på Hans-Ola Ericson - the one and only - lärde jag mig mycket, inte minst om pedagogik. Mattias Wager undervisade i improvisation.

Efter examen arbetade jag ett år i Multrå församling utanför Sollefteå innan jag blev organist i Västra Vingåkers församling 1997. Under tiden i Vingåker utbildade jag mig till Suzukipedagog i orgel. Det var som att hitta hem: orgel och barn, en oslagbar kombination! Ganska snabbt insåg jag det väldiga behovet av undervisningsmaterial och inledde arbetet med att skriva lätta psalmarrangemang till mina elever. Eftersom jag trodde att andra kanske behövde sådana startade jag Pipor&Vipor. Hösten 2007 blev jag orgellärare vid Oskarshamns folkhögskola, sedan utbildningsledare för kyrkomusikerutbildningen och kan nu ägna mig helt åt undervisning, metodutveckling och orgelspel.